Znaleziono 1 artykuł

Władysław Abramowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sekstety wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza. 1819-1821", opracował Władysław Abramowicz, Wilnius 1956, Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej i Naukowej, Akademia Nauk Litewskiej SSR - Centralna Biblioteka, s. 155, 1 nlb. + 10 ilustracji = "Adamo Mickevičiaus Kauno mokykloje dėstyti dalykai. 1819-1821", paruošé Vladas Abramovičius, Vilnius 1956, Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla, Lietuvos TSR Mokslų Akademija - Centrinė Biblioteka : [recenzja] Zofia Muszyńska Władysław Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-289