Znaleziono 1 artykuł

Zofia Abramowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia Zofia Abramowicz s. 317-323