Znaleziono 7 artykułów

Marek Adamczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek Marek Adamczewski s. 5-21
Herby i pieczęcie miasta Szadek Marek Adamczewski s. 7-34
Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku Marek Adamczewski s. 47-65
Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX w. Marek Adamczewski s. 69-109
Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792 Marek Adamczewski s. 93-101
Heraldyka miast wielkopolskich w świetle dokumentów lokacyjnych (17.-18. w.) Marek Adamczewski s. 130-140
O pieczęci miejskiej Uniejowa z pierwszej połowy XVI w. Marek Adamczewski s. 157-175