Znaleziono 8 artykułów

Monika Adamczyk-Garbowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekład literacki w Polsce : stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość Monika Adamczyk-Garbowska s. 69-74
Trudna obecność Monika Adamczyk-Garbowska s. 77-81
Frankistowskie powieści Isaaca Bashevisa Singera Chone Shmeruk Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 157-169
Literatura polska czytana w jidysz : tendencje w przekładzie (1888-1939) Nathan Cohen Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 174-184
Systemy w stanie ewolucji : relatywizm historyczny a badanie gatunku André Lefevere Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 247-263
Historia i gatunek Ralph Cohen Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 265-281
"Percepcja uobecniona" : studium z dziedziny narracji Laurel Brinton Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 313-335
Poetyka aluzji literackiej Ziva Ben-Porat Monika Adamczyk-Garbowska (tłum.) s. 315-337