Znaleziono 6 artykułów

Anna Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ulica Starowarszawskie Przedmieście i jej sąsiedztwo Anna Adamczyk s. 21-53
Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc : cz. 1 do 1895 r. Anna Adamczyk s. 25-54
Techniczno-ekonomiczne determinanty optymalizacyjne w kształtowaniu usługi kurierskiej Anna Adamczyk Zdzisław Wojciechowski s. 35-41
Reymont's "The Vampire" : the beginning of infernal doom Anna Adamczyk s. 110-121
Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc : cz. 2, lata 1895–1918 Anna Adamczyk s. 205-236
Anna Adamczyk, "Kościoły drewniane w województwie kieleckim", Kielce 1998 : [recenzja] Adam Penkalla Anna Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 337-338