Znaleziono 4 artykuły

Barbara Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Granice streetworkingu", t. 2, red. Jarosław Jęczeń, Bernardeta Lelonek-Kuleta, Lublin 2013 Barbara Adamczyk Jarosław Jęczeń (aut. dzieła rec.) Bernardeta Lelonek-Kuleta (aut. dzieła rec.) s. 223-230
"Młodzież w społeczeństwie ryzyka", red. Piotr Długosz, Marian Niezgoda, Sławomir Solecki, Kraków 2014 : [recenzja] Barbara Adamczyk Piotr Długosz (aut. dzieła rec.) Marian Niezgoda (aut. dzieła rec.) Sławomir Solecki (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: "Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy" : pierwsza edycja konferencji: "Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia", Kraków, 13.05.2015 Barbara Adamczyk s. 267-271
„Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście”, zaburzeń adaptacyjnych młodzieży”, Barbara Ostafińska-Molik, Kraków 2014 : [recenzja] Barbara Adamczyk Barbara Ostafińska-Molik (aut. dzieła rec.) s. 341-344