Znaleziono 5 artykułów

Beata Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cultural cooperation between nations as an important factor of sustainable social development of the region of Central and Eastern Europe in the European Union : (for instance Poland and Lithuania) Beata Adamczyk s. 225-267
Wybrane aspekty rozwoju kultury wydawniczej Warszawy w okresie oświecenia i do powstania listopadowego Beata Adamczyk s. 381-445
Informacja ważnym czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych na wsi polskiej w warunkach integracji z Unią Europejską Beata Adamczyk s. 457-466
Szanse rozwoju spółdzielczości wiejskiej jako formy organizowania się rolników w Polsce w odniesieniu do warunków społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej Beata Adamczyk s. 489-507
"Etyka wobec współczesnych dylematów", red. K. Kalka, A. Papuziński, Bydgoszcz 2006 : [recenzja] Beata Adamczyk K. Kalka (aut. dzieła rec.) A. Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 568-574