Znaleziono 4 artykuły

Danuta Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa jako narzędzie oddziaływania warszawskich środowisk opiniotwórczych i politycznych na prowincję w II połowie XIX i początkach XX wieku (na przykładzie Kielc i guberni kieleckiej) Danuta Adamczyk s. 71-82
"Prasa socjalistyczna w Polsce 1866-1918", Danuta Dębnicka, Krystyna Dolindowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Danuta Adamczyk Krystyna Dolindowska (aut. dzieła rec.) Danuta Dębnicka (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Istorija ukrajinśkoj dozowtniewoj żurnalistiki", Lwiw 1983 : [recenzja] Danuta Adamczyk s. 107-109
"Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (1892/93-1948)", Danuta Adamczyk, Kielce 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Danuta Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 197-202