Znaleziono 34 artykuły

Dariusz Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postać węża w opowiadaniu z Rdz 3 Dariusz Adamczyk s. 5-34
Historiozbawcza perspektywa grzechów narodu wybranego w okresie podzielonego królestwa : (na podstawie 1-2 Krl i 1-2 Krn) Dariusz Adamczyk s. 5-26
Zaproszenie do miłości w świetle encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est" Dariusz Adamczyk s. 7-30
Sytuacja człowieka przed grzechem pierworodnym Dariusz Adamczyk s. 7-18
Upadek Chama i jego skutki na podstawie Rdz 9,18-29 Dariusz Adamczyk s. 7-15
Jakubowe przestrogi przed grzechem Dariusz Adamczyk s. 8-32
Jak Paweł wykazuje konieczność usprawiedliwienia całej grzesznej ludzkości? – na podstawie Rz 1, 18-3, 20 Dariusz Adamczyk s. 8-20
Chleb życia Dariusz Adamczyk s. 9-25
Od dirhemów do fenigów. Reorientacja bałtyckiego systemu handlowego na przełomie X i XI wieku Dariusz Adamczyk s. 15-27
Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka i Bolesława I? : arabski system handlowy a ekonomia polityczna społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej w X wieku Dariusz Adamczyk s. 19-33
Skutki grzechu pierwszych rodziców w świetle Rdz 3,7-24 Dariusz Adamczyk s. 19-50
Ostrzeżenie wyznawców Chrystusa w perspektywie kary dla bezbożnych na podstawie Listu Judy Dariusz Adamczyk s. 21-30
Zepsucie moralne ludzkości jako przyczyna potopu Dariusz Adamczyk s. 25-36
Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków Dariusz Adamczyk s. 45-56
Reinterpretacja cytatów z Księgi Rodzaju w ewangeliach synoptycznych Dariusz Adamczyk s. 47-60
Przesłanie dotyczące problematyki grzechu w Księdze Psalmów Dariusz Adamczyk s. 51-80
Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy Wschodniej w IX i X wieku Dariusz Adamczyk s. 63-88
Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografii i funkcji arabskiego srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI wieku Dariusz Adamczyk s. 66-79
Handel fryzyjsko-frankoński, ekspansja wikingów a kwestia napływu kruszców do strefy bałtyckiej w IX wieku Dariusz Adamczyk s. 67-80
Etos nauczyciela w kontekście jego powołania na podstawie traktatu De Magistro świętego Tomasza z Akwinu Dariusz Adamczyk s. 119-128
Konieczność formacji katechety jako ucznia Chrystusa Dariusz Adamczyk s. 133-158
Realizm zapowiadanego Królestwa Bożego w świetle Ewangelii według Świętego Mateusza Dariusz Adamczyk s. 155-169
Świadczenie Miłosierdzia na wzór Boga jako kochającego ojca w perspektywie encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" Dariusz Adamczyk s. 165-193
Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność" Dariusz Adamczyk s. 180-201
Reinterpretacja cytatów z Księgi Ozeasza w Ewangeliach synoptycznych Dariusz Adamczyk s. 199-213
Wychowanie ku dobru : w perspektywie tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego Dariusz Adamczyk s. 211-228
"Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgefl echten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert", hg. von Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken, ("Quellen und Studien", 30), Wiesbaden 2015 : [recenzja] Tomasz Jurek Dariusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Norbert Kersken (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Wspólne cytaty z Pięcioksięgu w Ewangeliach synoptycznych Dariusz Adamczyk s. 233-256
Wypalenie zawodowe nauczyciela : w perspektywie odpowiedzialności i troski o człowieka Dariusz Adamczyk s. 241-251
Jedność europejska w perspektywie chrześcijańskiej tożsamości na podstawie nauczania Jana Pawła II Dariusz Adamczyk s. 261-286
Od sprawiedliwości do miłosierdzia - teologiczna perspektywa opowiadania o potopie Dariusz Adamczyk s. 273-291
"Fenomen sumienia", Dariusz Adamczyk (red.), Kielce 2012 : [recenzja] Marek Jagodziński Dariusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 283-285
Zjednoczenie z Bogiem w kontekście ludzkiej grzeszności i możliwość niegrzeszenia w świetle Pierwszego Listu Jana Dariusz Adamczyk s. 373-387
"Rola religii w procesie resocjalizacji", Sylwester Bębas, Toruń 2015 : [recenzja] Dariusz Adamczyk Sylwester Bębas (aut. dzieła rec.) s. 459-461