Znaleziono 1 artykuł

Sandra Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy gromadzenia i zarządzania księgozbiorem dwóch ośrodków bibliotecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Biblioteki Głównej oraz jej oddziału w Katowicach-Ligocie, w latach 2002-2012 Sandra Adamczyk s. 366-376