Znaleziono 4 artykuły

Paweł Adamiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie : pozytywne przykłady przemian Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 5-14
Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 13-21
Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 23-30
Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 40-52