Znaleziono 1 artykuł

Mieczysław Adamowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako srodowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich Mieczysław Adamowicz s. 9-22