Znaleziono 8 artykułów

Monika Adamska-Staroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktorów naukowych Monika Adamska-Staroń Andrzej Gofron s. 7-12
Edukacyjna przestrzeń – Pedagogiczne idee – Ku czemu powrót? Monika Adamska-Staroń s. 89-103
Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu Monika Adamska-Staroń s. 95-101
W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu Monika Adamska-Staroń s. 147-170
Idea lokalnej emancypacji źródłem dla edukacyjnych projektów w postmodernistycznej przestrzeni Monika Adamska-Staroń s. 169-179
Człowiek w przestrzeni „pomiędzy” : rozważania o spotkaniu z Innym jako edukacyjnej sytuacji Monika Adamska-Staroń s. 207-215
Ekspresja jako jeden ze sposobów bycia podmiotu w świecie Heideggerowskie (i nie tylko) inspiracje Monika Adamska-Staroń s. 241-252
Obraz Innego w perspektywie studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Monika Adamska-Staroń s. 285-304