Znaleziono 1 artykuł

Agata Adamska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego Agata Adamska s. 348-361