Znaleziono 2 artykuły

Gabriel Adriányi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad recenzjami o mojej książce "Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert" Gabriel Adriányi s. 187-191
"Ungarn und das I. Vatikanum", Gabriel Adriányi, Köln-Wien 1975 : [recenzja] Henryk Bogacki Gabriel Adriányi (aut. dzieła rec.) s. 220-221