Znaleziono 3 artykuły

Adam Aduszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu Adam Aduszkiewicz s. 9-22
Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach Adam Aduszkiewicz s. 188-198
Recepcja arystotelizmu w filozofii arabskiej Adam Aduszkiewicz s. 225-228