Znaleziono 2 artykuły

R. Aftaznazy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów wrocławskiego baroku", R. Aftanazy, "Ziemia", nr 1 R. Aftaznazy (aut. dzieła rec.) s. 63
"Ossolineum nad Odrą", R. Aftanazy, "Ziemia", nr 9 R. Aftaznazy (aut. dzieła rec.) s. 63