Znaleziono 20 artykułów

Antoni Agopszowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 5-6
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 5
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7-8
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7-10
Przesłanki określające obowiązki przedsiębiorstwa górniczego w zakresie zapobiegania szkodom innym niż górnicze Antoni Agopszowicz s. 7-21
Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Tezy do projektu nowelizacji ustawy Antoni Agopszowicz s. 7-21
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w stanie wyższej konieczności. Zakres i treść Antoni Agopszowicz s. 7-39
Zmiany w organizacji i kompetencjach organów administracji państwowej w zakresie geologii Antoni Agopszowicz s. 7-26
Opinia o projekcie założeń do ustawy – prawo geologiczne Antoni Agopszowicz s. 7-22
Jeszcze o odpowiedzialności państwa za jego funkcjonariuszy : artykuł dyskusyjny Antoni Agopszowicz s. 10-17
Normy w kodeksie postępowania administracyjnego odsyłające do kodeksu cywilnego (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 14-21
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w kodeksie postępowania administracyjnego : (artykuł dyskusyjny) Antoni Agopszowicz s. 15-23
Udostępnianie dokumentacji geologicznych Antoni Agopszowicz s. 70-85
Wpływ art. 82 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska na zakres i treść cywilnoprawnych środków ochrony środowiska Antoni Agopszowicz s. 75-106
"Stan wyższej konieczności" w prawie administracyjnym Antoni Agopszowicz s. 85-93
Górnictwo a samorząd terytorialny Antoni Agopszowicz s. 107-125
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1985 r. II CR 121 Antoni Agopszowicz s. 128-133
Opowiedzialność za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego Antoni Agopszowicz s. 195-208