Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Ajdyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych - centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie Agnieszka Ajdyn s. 57-65
Rola Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych we wspieraniu zarządzania w regionie Agnieszka Ajdyn s. 114-117