Znaleziono 4 artykuły

Konrad Ajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pałac Błękitny w Warszawie jako przykład mecenatu Maurycego Zamoyskiego Konrad Ajewski s. 39-55
Zbiory artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego w dobie Królestwa Kongresowego Konrad Ajewski s. 51-76
Działalność XII ordynata na Zamościu - Stanisława Kostki Zamoyskiego na polu edukacji i oświaty 1800-1830 Konrad Ajewski s. 231-273
Monografia prekursora polskiego muzealnictwa Jan Engelgard Konrad Ajewski (aut. dzieła rec.) s. 243-247