Znaleziono 2 artykuły

Hans-Jörg Albrecht

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe tendencje w rozwoju prawa karnego nieletnich Hans-Jörg Albrecht s. 11-33
Gefahren und Gefährder – Das Strafrecht als Baustein eines Sicherheitsrechts Hans-Jörg Albrecht s. 11-22