Znaleziono 1 artykuł

Papatya Alkan-Genca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Violent Spaces, Violated Bodies : The Representations of Violence in Angela Carter's "The Passion of the New Eve" = Przestrzenie przemocy, skrzywdzone ciała : obrazy przemocy w powieści Angeli Carter "The Passion of the New Eve" Papatya Alkan-Genca s. 61-72