Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Ambrożewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lojalność i zbawienie : Josiaha Royce'a droga do utopii Zbigniew Ambrożewicz s. 1-21
Filozoficzne korzenie jednostki i osoby : personalizm i indywidualizm wobec kantyzmu Zbigniew Ambrożewicz s. 1-29
Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty) Zbigniew Ambrożewicz s. 89-108
Muzułmański personalizm czy indywidualizm? : próba antropologii Ibn’Arabiego Zbigniew Ambrożewicz s. 112-133
Feliks Młynarski : indywidualizm i interakcjonizm po polsku Zbigniew Ambrożewicz s. 124-144
Dlaczego islam nie akceptuje Zachodu? : Rogera Scrutona próba odpowiedzi Zbigniew Ambrożewicz s. 499-515