Znaleziono 1 artykuł

Antonio Ammendolia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Scientific Approaches to Olympic Taekwondo : Research Trends = Naukowe ujęcia olimpijskiego taekwondo : kierunki badań Antonio Ammendolia Laura Capranica Salvatore Chiodo Lupo Corrado Antonio Tessitore s. 73-77