Znaleziono 1 artykuł

Nataliya Andrusyshyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Migration capital as strategic resource of Ukraine regional development Nataliya Andrusyshyn Mariana Bil Lyudmyla Kovalchuk s. 27-33