Znaleziono 4 artykuły

Beata Andrzejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bazpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej : etap współczesny: "Wyzwanie krajów rozwijających się" Beata Andrzejczak s. 10-26
    Zacytuj
  • Udostępnij
Motywacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach średnio rowiniętych Beata Andrzejczak s. 59-75
    Zacytuj
  • Udostępnij
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej Beata Andrzejczak s. 431-439
Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich Beata Andrzejczak s. 439-445