Znaleziono 2 artykuły

Natalia Andrzejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Józefa Szajny i synteza sztuk: dokumentacja kontekstu wielomedialnego dzieła sztuki – ochroną jego idei Natalia Andrzejewska s. 21-26
The Museum of Józef Szajna and Synthesis of the Arts: Documentation Relating to the Context of Multi-media Works of Art - the Protection of His Ideas Natalia Andrzejewska s. 36