Znaleziono 1 artykuł

Kamil Anduła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w walkach o Kępę Oksywską (30 marca-5 kwietnia 1945 r.) Kamil Anduła s. 43-62