Znaleziono 1 artykuł

Athanasios A. Angelopoulos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja w nauczaniu Kościoła prawosławnego i stanowisko Kościoła Grecji w tej kwestii Athanasios A. Angelopoulos Jerzy Betlejko (tłum.) s. 41-63