Znaleziono 1 artykuł

Łukasz Anioł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawda jako podstawowa kategoria w teologii religii Benedykta XVI : streszczenie pracy dyplomowej Łukasz Anioł s. 442-445