Znaleziono 1 artykuł

Franklin R. Ankersmit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od postmodernistycznej narracji do po-postmodernistycznego doświadczenia Franklin R. Ankersmit Ewa Domańska s. 190-209