Znaleziono 1 artykuł

P.K. Anochin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Fiłosofskie aspekty funkcjonalnoj systemy", P.K. Anochin, "Woprosy filosofii" Nr 3 (1971) : [recenzja] E. Oniszczuk P.K. Anochin (aut. dzieła rec.) s. 230-231