Znaleziono 2 artykuły

Aleksandra Antczak-Zajdel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie XX-wieczne badania nad muzycznością dzieła literackiego Aleksandra Antczak-Zajdel s. 235-244
Muzyczność we współczesnym misterium na przykładzie dramatu Roberta Lewandowskiego "Pustynia. Misterium na dwóch starców i chorał" Aleksandra Antczak-Zajdel s. 243-248