Znaleziono 1 artykuł

Ł.G. Antipienko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problema fiziczeskoj realnosti: łogiko-gnoseołogiczeskij analiz", Ł.G. Antipienko, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański Ł.G. Antipienko (aut. dzieła rec.) s. 239-243