Znaleziono 3 artykuły

Mariusz Antolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie oraz przekształcanie detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda Mariusz Antolak s. 5-13
Kalwaria Warmińska w Głotowie : inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem Mariusz Antolak Magdalena Swaryczewska s. 101-110
Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mariusz Antolak Wiesława Gadomska Krystyna Kleszewska s. 385-398