Znaleziono 13 artykułów

Jerzy Antoniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O granicy etnicznej mazowiecko-pruskiej w świetle źródeł archeologicznych Jerzy Antoniewicz s. 2-5
Osiedla obronne okresu wczesnożelaznego w Prusach Jerzy Antoniewicz s. 4, 5-211
Zabytki halsztackie z Bogumiłowa i Pyszkowa w pow. sieradzkim Jerzy Antoniewicz s. 11-41
"The Mysterious Sudovian People", Jerzy Antoniewicz, "Archeology" 1958, nr 3 : [recenzja]. Jerzy Antoniewicz (aut. dzieła rec.) s. 26, 26-0
Toponimiczne nazwy 'Prusy' w północnej Polsce i na Rusi Nowogrodzkiej Jerzy Antoniewicz s. 121-129
"O vlijanii naučnoj dejatelnosti Kopernika na kartografij Livonii", E. F. Varep, [w:] "Materiały VI-oj konfierenci po istorii nauki v Pribałtikie", Vilnius 1965 : [recenzja] Jerzy Antoniewicz E. F. Varep (aut. dzieła rec.) s. 169
Niektóre dane do dziejów rolnictwa w pierwszych wiekach n.e. na obszarze Prus i Jaćwieży Jerzy Antoniewicz s. 179-190
Posejnele, pow. Sejny Jerzy Antoniewicz s. 298
Several Imported Objects from the Roman and Great Migration Period Found on the Sudovian Tribal Territory Jerzy Antoniewicz s. 319-334
Historia badań nad rozsiedleniem plemion bałtyjskich oraz ich kulturą materialną w starożytności (V w. przed n.e. - V w. n.e.) Jerzy Antoniewicz s. 337-352
Problem stref pogranicznych Bałtów ze Słowianami i Finami w starożytności (V w. przed n.e.-V w. n.e.) Jerzy Antoniewicz s. 481-512
Terytoria plemienne ludów bałtyjskich w okresie starożytnym w świetle badań archeologii i hydronimii Jerzy Antoniewicz s. 513-530
I Konferencja Nauk Historycznych poświęcona badaniom ziem północno-wschodnich Polski w Białymstoku Jerzy Antoniewicz s. 625-630