Znaleziono 2 artykuły

Alicja Antonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atrakcyjność sieci franchisingowych obecnych na polskim rynku dla potencjalnych franchisobiorców : analiza danych empirycznych Alicja Antonowicz s. 23-31
Stopień rozwoju franchisingu w Polsce na tle wybranych państw europejskich : analiza porównawcza Alicja Antonowicz s. 239-248