Znaleziono 3 artykuły

Paweł Antonowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości Paweł Antonowicz s. 303, 53-71
Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej i stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości Paweł Antonowicz s. 255-263
Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw Paweł Antonowicz s. 467-476