Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Antoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie dra Radosława Solarza Andrzej Antoszewski s. 11-12
Władza sądownicza w procesie demokratyzacji : analiza przypadku polskiego Andrzej Antoszewski s. 89-104
Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki : przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej Andrzej Antoszewski s. 115-124