Znaleziono 2 artykuły

Margaret S. Archer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Morfogeneza – ramy wyjaśniające realizmu Margaret S. Archer s. 16-46
"The Reflexive Imperative in Late Modernity", Margaret S. Archer, Cambridge 2012 : [recenzja] Izabela Bukalska Margaret S. Archer (aut. dzieła rec.) s. 167-168