Znaleziono 4 artykuły

Roman Ardan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 171-177
Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 189-197
Bariery płynności finansowej przedsiębiorstw handlowych – ujęcie modelowe Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 291-301
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 554-564