Znaleziono 6 artykułów

Joanna Arnold

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Retoryka średniowieczna Paul Zumthor Joanna Arnold (tłum.) s. 221-234
Duch romantyzmu Claude Roy Joanna Arnold (tłum.) s. 229-242
Przysłowia i porzekadła Algirdas J. Greimas Joanna Arnold (tłum.) s. 309-314
Romantyczna sakralizacja pisarza Paul Bénichou Joanna Arnold (tłum.) s. 311-317
Przysłowie jako epifonem Paul Zumthor Joanna Arnold (tłum.) s. 315-331
Jak czytać? Tzvetan Todorov Joanna Arnold (tłum.) s. 355-365