Znaleziono 7 artykułów

Tatiana Arseniewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z powierzchniowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais Tatiana Arseniewa Sergiej Iljaszenko Ludmiła Kazakowa Swietłana Naumienko Tomasz Scholl s. 11-12
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej w Tanais przeprowadzonej w sezonie 2002 Tatiana Arseniewa B. Balukiewicz J. Jabłonowska-Tarachy L. Kazakowa S. Naumienko A. Pastewka Tomasz Scholl s. 13-20
Sprawozdanie z powierzchniowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais Tatiana Arseniewa Tomasz Scholl s. 1, 13-15
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie zachodniej nekropolii Tanais w sezonie 1999 Tatiana Arseniewa Ludmiła Kazakowa Krzysztof Misiewicz Swietłana Naumienko Ewa Omernik Karol Piasecki Tomasz Scholl s. 13-16
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie tzw. zachodniej nekropoli Tanais w sezonie 2000 Tatiana Arseniewa Tomasz Scholl s. 14, 17-19
Исследования в Западном городском райoне Танаиса в 2008 г. (раскоп ХХV) Tatiana Arseniewa Marcin Matera Svetlana A. Naumenko Aleksandra Rowińska Tomasz Scholl s. 56, 69-85
Отчет о совместный исследованиях, Проведенных в Танаисе в сезон 2003 года Tatiana Arseniewa Tomasz Scholl s. 91-98