Znaleziono 1 artykuł

Ludwig Aschoff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Vergleichende Völkerpathologie oder Rassenpathologie. Tagebuch einer Reise durch Russland und Transkaukasien", Ludwig Aschoff, Pfaffenweiler 1988 : [recenzja] Ute Caummans Ludwig Aschoff (aut. dzieła rec.) s. 173-174