Znaleziono 3 artykuły

Szymon Askenazy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd dziejów wewnętrznych Rosyi 1815-1830 Szymon Askenazy s. 62-76
Odczyt p.t. "O niektórych przedstuletnich zagadnieniach odbudowy Rzplitej", wygłoszony przez członka rzeczywistego Towarzystwa Szymona Askenazego na posiedzeniu publicznem T. N. W. dn. 2 grudnia 1918 r. Szymon Askenazy s. 135-136
Przegląd dziejów wewnętrznych Rosyi 1815-1830 : (dokończenie) Szymon Askenazy s. 237-250