Znaleziono 5 artykułów

Waldemar Aspadarec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusz "sovereign wealth" jako narzędzie kształtowania polityki ekonomicznej państwa Waldemar Aspadarec s. 15-23
Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Waldemar Aspadarec s. 19-29
Rozwój rynku funduszy "hedge" Waldemar Aspadarec s. 97-111
Kontrowersje wokół interpretacji wyników inwestycyjnych funduszy "hedge" Waldemar Aspadarec s. 147-159
Investment performance of hedge funds Waldemar Aspadarec s. 174-185