Znaleziono 2 artykuły

Nina Assorodobraj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kursy przygotowawcze a zagadnienie społeczne selekcji młodzieży akademickiej : uwagi o młodzieży Kursu Przygotowawczego na kursy wstępne wyższych uczelni w Łodzi w 1946 r. Nina Assorodobraj s. 125-143
Elementy świadomości klasowej mieszczaństwa (Francja 1815-1830) Nina Assorodobraj s. 139-190