Znaleziono 5 artykułów

Roman Asyngier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w Europie Roman Asyngier s. 7-16
Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Roman Asyngier s. 7-18
NewConnect in comparison with multilateral trading facilities in Europe. Irregularities in the functioning of the Polish MTF market Roman Asyngier s. 9-23
Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne Roman Asyngier s. 11-21
Wysokość wskaźnika cena Roman Asyngier s. 359-369