Znaleziono 3 artykuły

Józef Aszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja jako Żydówka w nauczaniu Franza Mussnera Józef Aszyk s. 49-60
Maryja, Matka miłosierdzia w duchowości św. Franciszka z Asyżu Józef Aszyk s. 159-169
Początek kultu Maryi w Ewangelii św. Łukasza Józef Aszyk s. 347-365