Znaleziono 1 artykuł

Beata Augustyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji : na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej Beata Augustyńska s. 148-184